Cilj provedbe komasacije poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području u skladu s Programom je omogućiti ekonomičnije iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta uz povoljnije uvjete za povećanje poljoprivredne proizvodnju i ruralni razvoj, i to osnivanjem većih i pravilnijih katastarskih čestica, izgradnjom poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenjem i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi, uz očuvanje obilježja krajobraza, a čime se ostvaruje veća dodana vrijednost u poljoprivrednoj proizvodnji, stavljanje u funkciju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta, pri čemu se ostvaruje značajan utjecaj na razvoj i unaprjeđenje ruralnih prostora.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

 

Rok za prijavu na Javni poziv je do 31. prosinca 2023. godine.

Za provedbu komasacije poljoprivrednog zemljišta kroz reformsku mjeru C1.5 R2 „Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasaciju“ u dijelu koji se odnosi na komasaciju poljoprivrednog zemljišta, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu Programa iznosi 39.816.842 EUR.

 

Prijava se podnosi u pisanom obliku poštom preporučeno s povratnicom ili osobno u pisarnici Ministarstva, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo poljoprivrede – Javni poziv za odabir određenog područja za provođenje komasacije u skladu s Programom komasacije poljoprivrednog zemljišta do 2026. godine (gov.hr).

Skip to content