Cilj je ulaganja poboljšati konkurentnost sektora izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za voće i povrće. Logističko-distributivni centar (u daljnjem tekstu: LDC) imat će kapacitet od minimalno 3.000 tona skladišnog prostora (dugotrajno i/ili kratkotrajno čuvanje voća i povrća i/ili običnog prijamnog skladišta) i tome prilagođenog doradbeno-logističkog prostora (pranje, čišćenje, sortiranje, pakiranje (uključivo i etiketiranje), unutarnja mreža prometnica) do maksimalno 12.000 tona skladišnog prostora i tome prilagođenog logističkog prostora. Izgrađeni logističko-distributivni centri trebaju raspolagati svim ostalim prostorima za rad i poslovanje LDCa (uredi, prostorije za radnike, sanitarni prostori, nužni laboratorijski dio i dr.) te će koristiti obnovljive izvore energije i doprinijeti smanjenju otpada i rasipanja hrane.

Prihvatljivi prijavitelji u smisli ovog Javnog poziva su priznate proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća, gospodarski subjekti i jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, samostalno ili kao partneri

Rok za dostavu prijava na Javni poziv završava 31. siječnja 2022. godine.

 

Više o natječaju na:

Ministarstvo poljoprivrede – Objavljen javni poziv za iskaz interesa korisnika budućih logističko-distributivnih centara za voće i povrće (gov.hr)

Skip to content