Poziv je dostupan na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/4905

Jedan od glavnih ciljeva NPOO je pridonošenje ubrzanom gospodarskom rastu. Od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku je osigurati transformaciju poljoprivrede koja je važna za razvoj ruralnih područja. U okviru komponente C.1. Gospodrastvo i podkomponente C1.5. predviđene su i reforme iz naziva Javnog poziva. Radi odabira područja na kojima će se provoditi ulaganje u komasaciju poljoprivrednog zemljišta sredstvima u okviru NPOO-a, pozivaju se jedinice lokalne i regionalne samouprave na iskazivanje interesa za sudjelovanjem u provedbi postupaka komasacije poljoprivrednog zemljišta na njihovom području.

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u provedbi NPOO je 60 dana od dana objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Skip to content