Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je JAVNI POZIV jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova vezanih uz plovila za prijevoz putnika i roba na unutarnjim vodama.

Cilj ove pomoći je modernizacija, opremanje, osposobljavanje plovila i omogućavanje rada plovila u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu održavanja prometne povezanosti putem skelskog prijevoza na unutarnjim vodnim putovima u naseljenim područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi).

Financijska sredstva dodijeljena kroz ovu pomoć namijenjena su za sufinanciranje troškova ulaganja za tekuće održavanje i druge tekuće troškove vezane uz osposobljavanje plovila i omogućavanje rada plovila u svrhu obavljanja kontinuiranog prijevoza putnika i roba na unutarnjim vodnim putovima u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti i pripadajući troškovi su: – opremanje plovila sa ciljem zaštite i sigurnosti posade i putnika na plovilu (pojasevi, koluti, prsluci, pomoćni čamci, vesla i sl.), – opremanje plovila opremom i uređajima za sigurnu plovidbu (svjetlosna signalizacija, mehanizmi za čeličnu užad), – održavanje, zamjena i/ili osposobljavanje pogonskih i upravljačkih uređaja plovila (pogonski i pomoćni strojevi, kormila i dr.), – održavanje ostale opreme i uređaja na plovilu (trup, paluba, nadgrađe, prilazne rampe, ograda, čelična i poliesterska užad, pojačanje konstrukcije i dr.), – operativni troškovi rada plovila i posade (plaće, doprinosi, gorivo, tehnički pregled, osiguranje, tehnička dokumentacija za obnovu pregleda i dr.).

Uvjeti javnog poziva i obrazac zahtjeva dostupni su na stranici Ministarstva:

https://mmpi.gov.hr/javni-poziv-jedinicama-lokalne-podrucne-regionalne-samouprave-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-troskova-vezanih-uz-plovila-za-prijevoz-putnika-i-roba-na-unutarnjim-vodama-u-2021-godini/22822

Skip to content