Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2024. godini jesu:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peron i dr.; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2024. godine.

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom Javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Javni poziv je otvoren od 26. veljače do 26. ožujka 2024. godine.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 332.000,00 eura.

Zahtjevi se dostavljaju poštanskim putem na adresu:

Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom,

s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“,

Trg Nevenke Topalušić 1,

10 000 Zagreb.

 

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr).

Skip to content