Pristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2022. godini jesu:

  • građevine javne i poslovne namjene,
  • njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište, peron i dr.; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2022. godine.

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • djeluju na području Republike Hrvatske
  • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice
  • zahtjev podnose za prilagodbu postojećih objekata.

Javni poziv ostaje otvoren do 8. travnja 2022. godine.

Sufinanciranje će se temeljiti na raspoloživim sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu, razdjel 041 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, glava 04105 – Ministarstvo hrvatskih branitelja, Program 4007 – Skrb za hrvatske branitelje, aktivnost A 754010 – Pristupačnost objekata potrebama invalida, račun 3632 – Kapitalne pomoći unutar opće države, izvor 11 – Opći prihodi i primici u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske – Aktualni javni pozivi (gov.hr)

Skip to content