Predmet ovog poziva  je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na Program LIFE 2021. – 2027. – projekti standardnih djelovanja (Standard Action Projects (SAP)) na natječaj za 2020. godinu.

Projektni prijedlozi za SAP projekte pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

  • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno čl. 2. st. 4; čl. 3.; čl. Uredbe (EU) br. 2021/783
  • odnose se na Program LIFE 2021.-2027. (potprogrami „Priroda i raznolikost“, „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“ te „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“
  • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i bioraznolikosti, zaštite okoliša, klimatskih aktivnosti i prelasku na čistu energiju.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje sukladno javnom pozivu mogu ostvariti sljedeći korisnici LIFE projekta:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • tijela državne uprave
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
  • organizacije civilnog društva (udruge).

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava 13. rujna 2022.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Pozivu osiguran je u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn.

Fond će, na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicima koji udovoljavaju kriterijima i mjerilima iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima Programa LIFE i općim aktima Fonda, i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske – Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Skip to content