Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:

  1. najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
  2. količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je jedinica lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 10.4.2024. godine do 12.00 h.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 19.2.2024. godine od 9.00 h.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 9.000.000,00 EUR.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 133.000,00 EUR
  • najviši iznos 4.000.000,00 EUR.

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Detalji poziva “Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala” – oznaka “NPOO.C1.3.R2-I1.05” – NPOO (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) – fondovieu.gov.hr.

Skip to content