U sklopu GREENCAJT festivala dodjeljuje se NACIONALNA NAGRADA ZA OKOLIŠ 2022 – GREEN PRIX, u partnerstvu s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom.

Za svaku kategoriju prijavljene kandidate vrednovat će se prema unaprijed definiranim kriterijima.

Kategorije za koje glasuje Povjerenstvo:

  1. Zelena kampanja

Nagrađuje se najbolja kampanja kojom se promiču klimatski ciljevi i koja je provedena u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

  1. Zelena inovacija

Nagrađuje se najbolja inovacija iz 2021./2022. godine koja doprinosi klimatskim ciljevima, odnosno smanjenju emisija stakleničkih plinova i prilagodbi klimatskim promjenama.

  1. Dekarboniziraj zajednicu

Nagrađuju se fizičke i pravne osobe koje su svojom aktivnošću doprinijele postizanju klimatskih ciljeva u široj zajednici u razdoblju od 2021. do 2022. godine

  1. Lokalna i područna samouprava kao pokretači zelenih promjena

Nagrađuju se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su svojom aktivnošću i projektima ostvarile najveći korak u provedbi klimatskih ciljeva na svom području u  razdoblju od 2021. do 2022. godine 2021.

  1. Obrazovanje za klimatsku budućnost

Nagrađuju se projekti i aktivnosti provedene unutar odgojno–obrazovnih ustanova na temu klimatskih promjena a provedeni su ili se provode u razdoblju od 2021. do 2022. godine.

Kategorija za koju glasaju građani on-line:

  1. Greenlider – dodjeljuje se osobama koje svojim javnim djelovanjem potiču principe održivog i zelenog načina života.
    1. predloženi kandidati: Mario Romulić, Vjeran Piršić, Biljana Borzan, Simon Thomas, Karlo Vulin, Tea Blažević, Ivana Krstulović Baković, Ivana Bašić, Davor Bruketa

Kandidati, za kategorije za koje glasuje Povjerenstvo (kategorije 1-5), trebaju ispuniti odgovarajući digitalni obrazac za prijavu na mrežnoj stranici: https://greencajt.hr/green-prix/.

Rok za prijavu (kategorije 1-5) te za glasovanje (kategorija 6) je do 2. svibnja 2021.

 

Svečana dodjela nagrada i priznanja održat će se 2. lipnja 2022., na festivalu Greencajt u Zagrebu uoči Svjetskog dana zaštite okoliša 5. lipnja, koji se ove godine obilježava pod motom „Samo jedna Zemlja“.

Više o kategorijama, načinu prijave i glasovanju dostupno je na poveznici https://greencajt.hr/green-prix/.

Skip to content