Potprogram Prijelaz na čistu energiju (Clean energy transition, CET) osigurava značajna sredstva za projekte koji doprinose olakšanju prijelaza na energetski učinkovito, klimatski neutralno i otporno gospodarstvo temeljeno na obnovljivoj energiji.

Radi se o tipu projekata usmjerenih na prijelaz na obnovljivu energiju i povećanje energetske učinkovitosti razbijanjem tržišnih barijera kroz aktivnosti koje uključuju izgradnju kapaciteta, širenje informacija i znanja te podizanje svijesti.

U razdoblju 2021. – 2024. u potprogramu Prijelaz na čistu energiju na raspolaganju je 527 milijuna EUR, a stopa sufinanciranja je do 95% posto.

Rok za prijavu projekata na ovaj potprogram je 16. studenog 2022.

Natječaj za prijavu projekata možete pogledati na sljedećoj poveznici Call Document LIFE-2022-CET.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2022-cet_en.pdf

Prijave se podnose online preko portala Funding & tender opportunities, a ovdje je poveznica F&T Portal CET.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CET;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

U nastavku donosimo pregled 18 tema ovogodišnjeg CET natječaja podijeljenih u 5 područja.

  1. Izgradnja nacionalnog, regionalnog i lokalnog političkog okvira potpora prelasku na čistu energiju

LIFE-2022-CET-LOCAL Tehnička podrška planovima i strategijama tranzicije čiste energije u općinama i regijama
Cilj je omogućiti lokalnim i regionalnim vlastima potrebne kapacitete za izradu i provedbu planova i strategija za prijelaz na čistu energiju.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 7 000 000 EUR.

LIFE-2022-CET-POLICY Prema učinkovitoj provedbi ključnog zakonodavstva u području održive energije
Cilj je podržati provedbu ključnog zakonodavstva u području održive energije, posebice Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 2 000 000 EUR.

LIFE-2022-CET-COMPLIANCE Novi ekološki dizajn i usklađenost s označivanjem energetske učinkovitosti kao instrument za potporu dobavljačima i trgovcima na malo
Cilj je povećati vidljivost gospodarskim subjektima o postojećim resursima koji su im na raspolaganju za pomoć u usklađivanju s predmetnim propisima putem većeg dosega i proaktivnog uključivanja relevantnih dionika.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 2 500 000 EUR.

LIFE-2022-CET-EE1st Operativnija primjena načela “Energetska učinkovitost na prvom mjestu”
Cilj je da se u najvećoj mjeri vodi računa o energetskoj učinkovitosti pri oblikovanju energetske politike i donošenju relevantnih odluka o ulaganjima u nacionalnim energetskim i klimatskim planovima.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 3 500 00 EUR.

  1. Ubrzavanje uvođenja tehnologije, digitalizacije, novih usluga i poslovnih modela te poboljšanja povezanih profesionalnih vještina na tržištu

 LIFE-2022-CET-DEEPRENO Prema fondu zgrada s nultim emisijama: jačanje potpornog okvira za dubinsku obnovu
CIlj je povećati razinu energetske učinkovitosti postignutu nakon obnove zgrada i broj provedenih “dubinskih obnova”. To zahtijeva rješavanje prepreka provođenju dubinskih obnova zgrada, koje su prisutne na različitim razinama.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 6 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-BUILDPERFORM Energetska učinkovitost i pripremljenost zgrada za pametne tehnologije – stavljanje instrumenata u pogon
Cilj je pozvati na radnje koje a) podupiru učinkovito oblikovanje i provedbu politika koje se odnose na certifikate energetske učinkovitosti pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije te poboljšavaju sinergiju između instrumenata za procjenu i objavljivanja informacija o svojstvima zgrada, i b) potiču tržišno prihvaćanje ovih instrumenata putem odgovarajućih metodologija, alata i procesa koji uključuju ključne dionike.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 7 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-BUSINESS Potpora prelasku poduzeća na čistu energiju unutar poslovnog sektora
CIlj je potaknuti tržišno prihvaćanje isplativih mjera energetske učinkovitosti i, gdje je to relevantno, obnovljivih izvora energije i dizalica topline među tvrtkama iz EU-a putem provedbe predloženih mjera energetskih pregleda ili uključivanjem u poslovne modele održivog lanca vrijednosti.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini iznosi 6 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-BUILDSKILLS BUILD UP vještine – strategije i osposobljavanje za intervencije kojima se omogućuje dekarbonizirani fond zgrada
CIlj a) je podržati revitalizaciju Nacionalnih platformi stvorenih u prvoj fazi inicijative BUILD UP Skills (2011.-2012., „Stup I”), okupljajući sve ključne nacionalne dionike i
b) povećati broj kvalificiranih građevinskih stručnjaka u cijelom lancu vrijednosti građevina kao što su: projektiranje, izgradnja, upravljanje i održavanje građevina. To zahtijeva nadogradnju postojećih programa osposobljavanja i kvalifikacija ili razvoj novih.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 6 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-DH Integracija niskorazredne obnovljive energije ili otpadne topline u visokotemperaturno centralizirano grijanje
CIlj je tehnička podrška za izradu investicijskih planova gdje su potrebna ulaganja za integraciju niskokvalitetnih izvora topline u postojeću mrežu i za njezinu nadogradnju, kao i potencijalnu prilagodbu infrastrukture na strani potražnje.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 6 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-HEATPUMPS Ubrzanje implementacije i pristupačnost toplinskih pumpi kroz zajedničke akcije kupnje i nabave
CIlj je postupno ukidanje ovisnosti EU-a o uvozu fosilnih goriva udvostručenjem godišnjeg tempa postavljanja dizalica topline u EU-u i postizanja 10 milijuna dizalica topline instaliranih u sljedećih pet godina u svim državama članicama EU-a.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 6 000 000 EUR.

  1. Privlačenje privatnog investiranja za održivu energiju

 LIFE-2022-CET-MAINSTREAM Uključivanje financiranja održive energije i integriranje energetske učikovitosti u kriterije i standarde održivog financiranja EU-a
Cilj je učiniti investicije u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije malih razmjera privlačnijim privatnim investitorima.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 3 500 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-FINROUND Okrugli stolovi o nacionalnom financiranju za ulaganja u održivu energiju
Cilj je uspostaviti nacionalne okrugle stolove kako bi se poboljšao dijalog, suradnja i svijest između ključnih javnih i privatnih dionika te kako bi se izgradili kapaciteti s ciljem razvoja investicijskih programa velikih razmjera koji mobiliziraju privatno financiranje za ulaganja u energetsku učinkovitost i integrirane obnovljive izvore energije.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 4 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-INNOFIN Inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju
Cilj je uspostaviti inovativne sheme financiranja za ulaganja u održivu energiju u obliku energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije malih razmjera.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 4 000 000 EUR.

  1. Potpora razvoju lokalnih i regionalnih investicijskih projekata

 LIFE-2022-CET-HOMERENO Integrirane usluge renoviranja kuća
CIlj je a) izravna potpora stvaranju ili replikaciji inovativnih lokalnih ili regionalnih “integriranih usluga obnove doma” i b) pružanje potpore kvalificiranim stručnjacima koji su aktivno uključeni u provedbu takvih integriranih usluga, kroz stvaranje EU zajednice u području prakse.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini:
Opseg A je 5 500 000 EUR
Opseg B je 2 500 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-RENOPUB Uspostavljanje struktura koje olakšavaju ubrzani val obnove u javnom sektoru
Cilj je olakšati malim i srednjim općinama koje često nemaju dovoljno kadrovskih resursa da dio osoblja posvete isključivo razvoju projekata. Stoga su potrebne strukture za olakšavanje (npr. one-stop-shops ili slično) na regionalnoj i nacionalnoj razini koje mogu podržati veći broj promotora javnih projekata u osmišljavanju i realizaciji ambicioznih projekata obnove u javnom sektoru u veći razmjerima i iskorištavanju postojećih rješenja.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 6 000 000 EUR.

 LIFE-2022-CET-PDA Pomoć u razvoju projekata za ulaganja u održivu energiju
CIlj je podržati nositelje projekata diljem Europe u razvoju replikabilnih rješenja koja mobiliziraju privatni kapital, spajaju javno i privatno financiranje, uspostavljaju dugoročne i prilagodljive financijske instrumente i u isto vrijeme prevladavaju pravne i strukturne prepreke uz istodobno ostvarivanje vrlo ambicioznog portfelja projekata održive energije.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini:
Opseg A 6 000 000 EUR
Opseg B 2 000 000 EUR.

  1. Uključivanje i osnaživanje građana u prijelazu na čistu energiju

LIFE-2022-CET-ENERPOV Rješavanje intervencija vezanih za izgradnju u ranjivim naseljima
Cilj je ublažiti energetsko siromaštvo rješavanjem loše energetske učinkovitosti stanova, kao ključnog čimbenika rizika koji uzrokuje energetsko siromaštvo (druga dva su niski prihodi i visoki izdaci za energiju). Osim rješavanja problema s visokim računima i potrošnjom energije, ova tema ima za cilj pozabaviti se brojnim negativnim učincima loše kvalitete zgrada na stanovnike, uključujući lošije zdravlje i niže razine socijalne uključenosti.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini: 6 000 000 EUR.

 LIFE-022-CET-ENERCOM Razvijanje mehanizama potpore za energetske zajednice
Cilj je podržati akcije koje potiču suradnju između lokalnih i regionalnih vlasti i energetskih zajednica i/ili aktivnosti koje razvijaju integrirane usluge kako bi se olakšao nastanak i razvoj energetskih projekata zajednice.Učinkovit način rješavanja ove kompleksne tematike je pružanje integriranih usluga koje pomažu energetskim zajednicama da razviju projekte održive energije.
Ukupna alokacija za navedenu temu u ovoj godini je 6 500 000 EUR.

Skip to content