Dana 30. travnja 2020. održan je virtualni EU LIFE Info dan na kojem je predstavljen LIFE program, noviteti vezano za natječaj 2020. i postupak prijave. Predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije sudjelovali su na Info danu radi mogućnosti pružanja besplatne stručne pomoći u prijavi projekata na ovaj program i ostalu pomoć potencijalnim kandidatima iz Karlovačke županije.

Javna ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije analizirala je bazu projekata sa područja naše županije i kontaktirati će potencijalne kandidate za prijavu na natječaj. Slobodni ste nas kontaktirati za besplatnu stručnu pomoć u pripremi i prijavi na ovaj Program.

LIFE program je financijski instrument EU namijenjen financiranju projektnih aktivnosti na području zaštite okoliša i klime kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane sa okolišem i klimatskim promjenama. LIFE projekt mogu prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije.

Snimka LIFE info dana sa prezentacijama i pitanjima i odgovorima dostupna je na slijedećem linku:

https://eu-life-2020.b2match.io/home/

Skip to content