Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 630.000.000,00 kuna.

Maksimalne vrijednosti zahtjeva po pojedinačnom EU projektu mogu iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Javni poziv provodi se u dva kruga a II. krug podnošenja Zahtjeva provodi se od 16. siječnja 2021. godine do 31. ožujka 2021. godine.

Svi pristigli zahtjevi u roku za zaprimanje zahtjeva, biti će obrađeni te će svima koji ispunjavaju administrativne uvjete biti odobreno sufinanciranje sukladno Programu i Uputama za korisnike.

 

Za više informacija posjetite link

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

 

Za dodatna pojašnjenja i pripremu zahtjeva obratite se svom regionalnom koordinatoru

[email protected] 

Skip to content