Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 05.11.2020. donijela je „Odluku o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu“

U navedenoj Odluci utvrđena su 3 operativna programa vezana uz kohezijsku politiku za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027.:

 1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (koji obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond)
 2. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. (koji obuhvaća Europski socijalni fond plus)
 3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (koji obuhvaća Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Fond za pravednu tranziciju)

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme operativnih programa.

Za pripremu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. zaduženo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, dok je za pripremu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. zaduženo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Program ruralnog razvoja imati će dvogodišnje prijelazno razdoblje, navedeno znači da će se koristiti alokacije iz programskog razdoblja 2014. – 2020. dok se ne izvrši proces programiranja za novo programsko razdoblje 2021. – 2027.

Višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027. sastojati će se od sljedećih fondova (te donosimo i ukupne alokacije prema trenutačno dostupnim informacijama):

 1. Europski socijalni fond plus – 1,983 milijardi eura
 2. Europski fond za regionalni razvoj – 5,356 milijardi eura
 3. Kohezijski fond – 1,547 milijardi eura
 4. Europska teritorijalna suradnja – 184 milijuna eura
 5. Poljoprivredna politika (ruralni razvoj – 2,15 milijardi eura, izravna plaćanja 2,55 milijardi eura)
 6. Pomorska i ribarstvena politika – 270 milijuna eura
 7. Fond za unutarnju sigurnost, azil i migracije, upravljanje granicama – 400 milijuna eura
 8. Fond za pravednu tranziciju – 72 milijuna eura

Svi navedeni operativni programi te fondovi težiti će ostvarenju pet ciljeva kohezijske politike za programsko razdoblje 2021. – 2027. a to su:

 1. Pametnija Europa, promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe
 2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja
 3. Povezanija Europa, jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a
 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava
 5. Europa bliža građanima, poticanjem održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa

Za regionalni razvoj Republike Hrvatske izuzetno je bitan Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. koji integrira razvojne prioritete općina, gradova, županija, zajednicu više županija ili funkcionalnih regija s pripadajućim nacionalnim prioritetima, pritom uzimajući u obzir njihove specifičnosti. U sklopu navedenog programa programirati će se zasebni prioriteti za svaku NUTS 2 regiju kao i njima pripadajuća sredstva.

U Integriranom teritorijalnom programu uvelike će biti zastupljeni alati integriranog teritorijalnog razvoja kao što su integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) te drugi teritorijalni alati kojima se pruža potpora inicijativama države članice za ulaganja programirana za EFRR u okviru petog cilja politike  „Europa bliža građanima“. Navedeni program predložila je Komisija s ciljem da se određeni tipovi ulaganja usmjeravaju direktno u određena područja koja nisu na istoj razini razvijenosti (brdsko-planinska područja, otoci, deprivirane regije).

 

Savjetovanju možete pristupiti na web stranici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16187

Skip to content