Dana 24. siječnja 2020. na inicijativu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak sa predstavnicima Grada Slunja u dvorani za sastanak Grada Slunja s početkom u 13:00 h.
Sastanak je održan u okviru redovitih terenskih koordinacija sa javno pravnim tijelima sa područja Karlovačke županije. Svrha sastanka je dodatno jačanje međusobne suradnje, posebno u područjima stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se mogu financirati EU sredstvima, edukaciji, strateškom planiranju te informiranju o svim aktualnostima vezanim za javne politike EU, fondove EU i druge instrumente potpore koji su na raspolaganju javnom sektoru.
Teme sastanka bile su nova financijska perspektiva EU 2021-2027, status projekata grada Slunja financiranih kroz Program poticanja lokalnih razvojnih projekata, Intervencijski plan, razvojni projekti grada Slunja te priprema za nov financijsku perspektivu 2021.-2027. s osvrtom na projekt JURRA-e Tehnička pomoć.
Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik Grada Slunja g. Jure Katić sa suradnicima te ravnatelj Javne ustanove regionalne razvojne agencije dr sc. Vilko Klasan i Ivančica Obajdin, voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj.

Koordinacijski sastanak u Slunju

Skip to content