Dana 31. siječnja 2020. na inicijativu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak s predstavnicima Općine Plaški u knjižnici i čitaonici Općine Plaški s početkom u 10:00 sati.

Sastanak je održan u okviru redovitih terenskih koordinacija sa javno privatnim tijelima sa područja Karlovačke županije. Svrha sastanka je dodatno jačanje međusobne suradnje, posebno u područjima stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se mogu financirati EU sredstvima, edukaciji, strateškom planiranju te informiranju o aktualnostima vezanim za javne politike EU, fondove EU i druge instrumente potpore koji su na raspolaganju javnom sektoru.

Teme sastanka bile su nova financijska perspektiva EU 2021 – 2027, status projekata Općine Plaški kako u provedbi tako i projekata upisanih u Intervencijskom području te priprema za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. s osvrtom na projekt JURRA -e Tehnička pomoć.

Na sastanku su sudjelovali načelnik Općine Plaški g. Pero Damjanović sa svojim zamjenicima gđom Marom Šupicom i g. Ivanom Šegom te zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije g. Krunoslav Kralj  i gđa Ana Kučinić, voditeljica odjela  za pripremu i provedbu projekata i programa potpore.

Skip to content