Dana 11. veljače 2020. na inicijativu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije održan je sastanak s predstavnicima Općine Cetingrad u Vijećnici Općine Cetingrad s početkom u 9:30 sati.

Sastanak je održan u okviru redovitih terenskih koordinacija sa javno privatnim tijelima sa područja Karlovačke županije. Svrha sastanka je dodatno jačanje međusobne suradnje, posebno u područjima stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata koji se mogu financirati EU sredstvima, edukaciji, strateškom planiranju te informiranju o aktualnostima vezanim za javne politike EU, fondove EU i druge instrumente potpore koji su na raspolaganju javnom sektoru.

Teme sastanka bile su nova financijska perspektiva EU 2021 – 2027, status projekata Općine Cetingrad kako u provedbi tako i projekata upisanih u Intervencijskom području te priprema za novu financijsku perspektivu 2021. – 2027. s osvrtom na projekt JURRA -e Tehnička pomoć.

Poseban naglasak bio je na Intervencijskom planu i koracima koji slijede u njegovoj izradi te je iskazana potreba za edukacijom na temu Javno – privatnog partnerstva kako bi se lakše detektirali projekti upisani u Intervencijski plan s takvom mogućnošću financiranja.

Na sastanku su sudjelovali načelnica Općine Cetingrad gđa Marina Kalić sa svojim zamjenikom g. Osmanom Mušićem te zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Krunoslav Kralj  i Ana Kučinić, voditeljica odjela  za pripremu i provedbu projekata i programa potpore.

KOORDINACIJSKI SASTANAK U OPĆINI CETINGRAD

Skip to content