U srijedu, 6.11.2019. godine, u dvorani za sastanke JU RRA Karlovačke županije u Karlovcu održan je osmi koordinacijski sastanak Jedinice za Intervencijski plan Grada Slunja i pridruženih općina (Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak).
Na sastanku su uz članove JIP-a sudjelovali zamjenik župana Mirko Martinović, načelnica Općine Cetingrad Marina Kalić, ravnatelj JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije Vilko Klasan i zamjenik ravnatelja JU RRA Karlovačke županije Krunoslav Kralj.
Sastanak je otvorio pozdravnim govorom ravnatelj Razvojne agencije zajedno sa voditeljem jedinice, Viktorom Smolićem. Sastanak je vodila Ivančica Obajdin, voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj imenovana kao kontakt točka, koordinator s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za IP.

Na sastanku su prisutni upoznati sa izmjenama koje su nastupile nakon koordinacija sa Ministarstvom, a odnose se na usklađivanje kontakt točke između JIP-a i MRRFEU za koje je sada zadužena Razvojna agencija sukladno zakonskim odredbama koje su uslijedile pripremama za novu financijsku perspektivu. Sama izrada intervencijskog plana je započela donošenjem Odluke o području za koje će se izradit IP, koje je donijelo Ministarstvo, 3. prosinca 2018 godine.

Prisutni su upoznati sa dosadašnjim aktivnostima, trenutnim aktualnostima kao i sa planom rada u sljedećem razdoblju u kojem je obuhvaćen rad na završnoj fazi analize sukladno uputama Ministarstva na kojima radi Javna ustanova, zatim rad na bazi projekata IP-a, teritorijalnom atlasu kao i na prioritizaciji projekata. Dogovoreni su zadaci članova JIP-a kao i rokovi koje je potrebno ispoštovati u cilju izrade kvalitetne pripreme za izradu Intervencijskog plana.
Zamjenik župana Mirko Martinović i ravnatelj JURRA-e Karlovačke županije Vilko Klasan su članove JIP-a izvijestili o održanom sastanku s ministrom Regionalnog razvoja i fondova EU Markom Pavićem koji se održao 25. listopada 2019.godine u Karlovcu na kojem je Ministar dao potporu za pripremu projekata IP Grada Slunja i pridruženih općina.

Na sastanku je također pod točkom razno bilo riječi o zahtjevu definiranja mjera i projekata poticanja razvoja potpomognutih područja Karlovačke županije za potrebe izrade Nacionalne razvojne strategije kojom koordinira JURRA, a u koje su direktno uključeni JLS-i sa područja IP Slovinje, rok za dostavu ispunjenih obrazaca je 7.11.2019.godine nakon više zahtijevanih produljenja. Nadalje je naglašena i potreba dostave evidencije državne imovine kojom koordinira Karlovačka županija zajedno sa Razvojnom agencijom rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje isprava podobnih za upis prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske iz članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom rok za dostavu je 31.12.2019. godine.

Sastanak je završio sa zaključcima i preporukama te je dogovoren sljedeći koordinacijski sastanak za 19.11.2019.godine u Krnjaku.

Skip to content