U utorak, 19.11.2019. g. u općinskoj zgradi  u Krnjaku održan je redovni koordinacijski sastanak Jedinice za Intervencijski plan Grada Slunja i pridruženih općina Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak.

Na sastanku su nazočili zamjenik župana Karlovačke županije g. Mirko Martinović, ravnatelj JURRA Karlovačke županije g. Vilko Klasan, načelnik Općine Krnjak g. Dejan Mihajlović,  zamjenik načelnika Općine Rakovica g. Mihovil Bičanić, zamjenik načelnice Općine Cetingrad g. Osman Mušić, zamjenik načelnika Općine Plaški g. Ivan Šego te članovi JIP-a. Sastanak je vodila g-đa Ivančica Obajdin, voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u JURRA Karlovačke županije i voditelj Jedinice za Intervencijski plan (IP) g. Viktor Smolić.

Sastanak je započeo izvještavanjem sa radnog sastanka kod pomoćnice ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije g-đe Katice Mišković koji je održan u srijedu 13. studenog 2019. godine.  Sa sastanka su preneseni ključni zaključci od kojih je najvažnije kako IP Grada Slunja i pridruženih općina čini jedno projektno područje koje ima za cilj fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju područja u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja. Financirat će se projekti nad lokalnog karaktera okosnicu kojih čini Grad Slunj, a povezani su sa pridruženim općinama intervencijskog područja.  Poseban naglasak potrebno je staviti na razvojne projekte kao generatore gospodarskog i socijalnog razvoja koji će riješiti problem siromaštva i iseljavanja.

Sukladno zaključcima sa prethodnog radnog sastanka održanog 04.11.2019. g. u prostorijama  JURRA Karlovačke županije predstavljeni su rezultati odrađenih aktivnosti te su dani daljnji radni zadaci članovima JIP-a vezani uz finalizaciju izrade Analize područja i Baze projekata. Na sastanku je bilo riječi i o sustavu Strateškog planiranja i upravljanja razvojem (SPUR) koji se izravno veže na Bazu projekata Intervencijskog plana.  SPUR je informacijski sustav za upravljanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji pruža usklađen sustav za identifikaciju trenutnog stanja kroz pokazatelje i indikatore za praćenje napretka. Lokalni koordinatori unose projekte nakon čega projekte odobrava regionalni koordinator kao kontrolno tijelo te daje dozvolu za unos projekata spremnih za financiranje u sustav. U sustav projekte unose certificirane osobe ispred svakog JLS-a kao lokalni koordinatori. Na području Karlovačke županije se nalazi ukupno 22 lokalna koordinatora koji u sustavu imaju evidentirane po dvije kontakt osobe ispred svojih JLS-a. Dogovoren je unos razvojnih projekata od strane članova Jedinice za intervencijski plan iz Baze IP-a u sustav SPUR-a.

Sastanak je završio zaključcima te dogovorom za sljedeći sastanak koji će se održati 04.12.2019.g. u općini Plaški, prije čega će biti održana radionica izrade teritorijalnog atlasa i unosa projekata u GIS sustav.

Skip to content