Regionalna razvojna Agencija Karlovačke županije je sudjelovala 5.02.2019 u Bruxellesu na konferenciji  pod nazivom  “European policies in support of the development of Innovation ECO-Systems” u organizaciji “Knowledge 4 Innovation, EuroNavigator i B€funded”, u okviru koje je hrvatska europarlamentarka Ivana Maletić, predstavila okvirni plan korištenja ESIF fondova 2019.-2020 te plan proračuna za novo financijsko razdoblje EU 2021-2027.U okviru boravka u Bruxellesu,

Zamjenik ravnatelja Krunoslav Kralj i Voditeljica odsjeka za pripremu i provedbu programa Eva Sobotik-Pavan održali su predstavljanje projekta Stari gradovi Karlovačke županije u Directorate General EAC (Education, youth, sports and culture) na kojem su sudjelovali voditeljica politike kulture (poliy officer- cultural policy) gđa. Barbara Stacher sa kolegama gospodom Pedro Velázquez Hernández i Maciej W. Hofman. Nakon prezentacije, predstavnici DG EAC predstavili su mogućnosti  za kulturu u novoj EU proračunskoj perspektivi, liniju za kulturu post 2020., pohvalili inicijativu JURRE KAŽUP te naglasili važnost zagovaranja lokalnih, regionalnih te državnih potreba u svim sektorima, pa tako i kulturnog sektora, kako bi najviša razina bila sa njima upoznata.

 

 

 

dig

Isto tako, najveći utjecaj na formiranje budžetnih linije post 2020, imaju predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, djelujući kroz svoje radne skupine.Odrađen je sastanak i sa g. Hrvojem Butiganom, pri Stalnom predstavništvu RH u Europskoj uniji, Bruxelles, savjetnikom za kohezijsku politiku o aktivnostima i programima za RH u novom proračunu te koordinacijom sa Ministarstvima i regionalnom upravom.

Skip to content