Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprava za klimatske aktivnosti,  organizira seriju od osam panel rasprava i završnu konferenciju kroz deveti i deseti mjesec na temu tranzicije Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Panel rasprava namijenjena je jedinicama regionalne i lokalne samouprave (JLP(R)S), a organizira se u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

Ova se događanja održavaju u okviru Konferencije o budućnosti Europe što je pokrenula Europska komisija kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe.

Uključite se u panel raspravu u srijedu, 22.rujna 2021. od 15:00 – 16:30 h, preko sljedeće poveznice za aplikaciju Teams: Panel JLP(R)S o klimatskoj neutralnosti

Svrha je uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti. Postavlja se pitanje koliko su  JLP(R)S svjesne klimatskih promjena i kako mogu doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova i postizanja klimatske neutralnost!

Na Završnoj konferenciji 27. listopada 2021. predstavnici svakog od Panela (poslovni sektor, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mladi, mediji,  obrazovni sektor, znanstvenici, sindikati, organizacije civilnog društva) predstavit će zaključke i preporuke. Objedinjeni zaključci i preporuke će biti objavljeni na mrežnoj stranici MINGOR-a.

Pozivaju se svi koji sudjeluju u kreiranju razvojnih politika i donošenju odluka na JLP(R)S ispuniti anketni upitnik o stavovima i razmišljanjima što će pomoći u vođenju Panel rasprave i izradi zaključaka i preporuka.

Anketa u trajanju od 5 minuta nalazi se na sljedećoj poveznici: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeICnd8M1uJHwIJN3D70AkX1XrRle8_N1knocErYx50h8DmCA/viewform  

Rok za ispunjavanje je 17. rujna 2021.

Države članice EU-a donijele su Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu  i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine.

Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Klimatska ambicija EU-a, koju Hrvatska dijeli, utjecat će na sve segmente društva te je potrebno uspostaviti dijalog u društvu o izazovima i mogućnostima.

Panelisti su:

dr.sc. Julije Domac, REGEA

Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije

Suzana Jašić, gradonačelnica Pazina

Martina Furdek-Hajdin,  županica Karlovačke županije

dr.sc. Ivica Puljak, gradonačelnik Splita

Moderatorica je dr.sc. Slavica Robić, REGEA.

Skip to content