U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 4. travnja 2023., u Zorin domu u Karlovcu održana je Konferencija „EU Fondovi 2021. – 2027. – Nove prilike“. Konferencija je namijenjena svim korisnicima europskih fondova, kao i predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja Karlovačke županije kako bi ih se upoznalo sa novim prilikama i mogućnostima koje nudi nova financijska perspektiva.

U okviru Konferencije pozdravne govore održali su gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić. Gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić naglasio je važnost EU fondova te da bez njih Karlovac ne bi mogao realizirati sve infrastrukturne projekte, a posebno je istaknuo Poduzetničku zonu Gornje Mekušje i obnovu vrelovoda. Smatra da je grad spreman za novo financijsko razdoblje te da u suradnji s okolnim gradovima i općinama već ima pripremljene projekte. Županica Martina Furdek Hajdin izjavilaje da EU fondove smatra korisnim alatom koji pomaže da građani dobiju sve što im je potrebno za kvalitetniji život. Zbog toga je važno uz javnu infrastrukturu paralelno razvijati gospodarstvo.  Ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić istaknuo je kako Hrvatska ubrzano smanjuje jaz za najrazvijenijim državama EU upravo zahvaljujući EU fondovima te da je od ulaska u EU, BDP 5 % veći nego što bi bio da nema EU fondova. Zaključuje da su EU fondovi ubrzali razvojni ciklus države te da nema područja u RH gdje nije realiziran neki europski projekt. Ministar Erlić pohvalio je Karlovačku županiju i Grad Karlovac na izuzetnim rezultatima i odličnoj suradnji.

Nakon otvorenja događaja, službenici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavili su program „Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.“, „Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.“, „ITU Mehanizam“ i „ITU Karlovac“, mogućnosti financiranja projekata preko financijskih instrumenata i nova pravila za komunikaciju i vidljivost.

U posljednjem dijelu programa, na panel raspravi pod nazivom: „Iskustva korištenja fondova Europske unije na lokalnoj razini i priprema za korištenje sredstava u novom programskom razdoblju“ sudjelovali su: dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica županice Karlovačke županije, Tomislav Hrastovčak, direktor tvrtke Star turist d.o.o., Marija Rajaković, načelnica Sektora za partnerski dijalog, strateško izvještavanje i koordinaciju investicija iz EU instrumenata i ispunjavanja uvjeta koji omogućuju provedbu EU fondova pri MRRFEU,  dr.sc. Vilko Klasan, ravnatelj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije i. Anita Trbuščić, dipl. oec., pročelnica Službe za ITU mehanizam (ITU PT) Grada Karlovca.

„EU FONDOVI – Nove prilike 2021. – 2027.“ Karlovac možete pogledati na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?v=hL9plXzUWeo&t=14390s

Skip to content