Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizira webinar o primjeni modela kombiniranog financiranja u projektima izgradnje javne infrastrukture. Webinar će održati predstavnici Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta dana 21. srpnja 2020. godine (utorak) s početkom u 10:00 sati putem ZOOM platforme.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao glavnog instrumenta Plana ulaganja za EU (tzv. “Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta anticipiralo je korištenje ovog modela u slijedećoj financijskoj perspektivi  EU 2021. – 2027., te je pripremila niz metodoloških priručnika i alata, i uspostavila proceduru kombiniranja JPP-a s bespovratnim izvorima (priprema, ocjena, odobravanje, nabava, ugovaranje i provedba projekata).

Webinar je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave koji su obuhvaćenim Intervencijskom planom Grada Slunja i pridruženih općina Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak, javnih poduzeća, te zainteresiranih iz privatnog sektora s ciljem informiranja sudionika o konkretnim mogućnostima korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU i javno-privatnog partnerstva, te predstavljanje novih mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 21. srpnja 2020. u 9:00 sati na adresu elektroničke pošte: [email protected], nakon čega ćemo Vam poslati poveznicu putem koje ćete moći pristupiti webinaru na ZOOM platformi.

Skip to content