14.03. seminar javna nabava (izmjene ugovora)-UMJESTO 11.03.

15.03. seminar financijsko upravljanje projektom (izrada završnog izviješća) – UMJESTO 08.03.

22.03.  seminar(i) javna nabava: OTVORENI POSTUPAK I PRAKSA DKOM-A

Prijave se zaprimaju na [email protected]

Skip to content