Karta siromaštva Republike Hrvatske

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. proveden je projekt – mapiranje siromaštva čiji je cilj bio unaprijediti stručno znanje o praćenju podataka o siromaštvu u Republici Hrvatskoj na najnižoj razini, kako bi se točno definirala geografska područja najviše pogođena siromaštvom i degradacijom te bolje usmjerile buduće intervencije u borbi protiv siromaštva u RH.

Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u travnju 2016. godine s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj potpisalo Ugovor o savjetodavnim uslugama (Reimbursable Advisory Services Agreement, RAS). Riječ je o projektu u okviru kojeg se, među ostalim, izradila karta siromaštva RH u svrhu dobivanja detaljnije i potpunije dokazne osnove o zemljopisnoj raspodjeli siromaštva i socijalne isključenosti te resursima koji su na raspolaganju za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

Rezultati provedbe projekta prvenstveno su namijenjeni Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Državnom zavodu za statistiku, a bit će od koristi i ostalim državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za dobivanje detaljnijih i potpunijih dokaza o geografskoj distribuciji siromaštva i socijalne isključenosti. Dobiveni podaci mogu se upotrebljavati za donošenje odluka o politikama i raspodjeli resursa kako bi se promicali uključenost i regionalni razvoj te na najučinkovitiji način iskoristila sredstva iz vlastitog proračuna i proračuna Europske unije.

Projekt mapiranja siromaštva obuhvaća pet komponenti:

Procjena apsolutnog siromaštva na temelju potrošnje za mala područja

Izrada i izračun pokazatelja višestruke deprivacije za mala područja (LAU2)

Profili siromaštva za mala subnacionalna područja

Procjena učinkovitosti socijalnih naknada

Pilot-anketa o pristupu uslugama i kvaliteti usluge

U sklopu 1. komponente projekta izrađena je karta siromaštva temeljem potrošnje koja je javnosti predstavljena u listopadu 2016. godine, zajedno s kartom siromaštva temeljem dohotka koja je također izradila Svjetska banka, ali iz drugog financijskog izvora. U siječnju 2017. godine u Zagrebu je održana radionica „Procjena siromaštva za mala područja“ na kojoj su predstavnicima državnih tijela i ostalim ključnim dionicima predstavljene metode izrade karte siromaštva (temeljem potrošnje i temeljem dohotka), rezultati za Republiku Hrvatsku i njihova primjena u Europskoj uniji i ostalim zemljama.

U okviru 2. komponente projekta izrađena je unaprijeđena metodologija za izradu pokazatelja višestruke deprivacije, izrađen je interaktivni programski alat koji pokazuje razinu novčanog siromaštva i pokazatelje višestruke deprivacije na razini koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara jedinici lokalne samouprave druge razine (LAU – 2).

Prezentacija s radionice o mapiranju siromaštva-listopad 2016. – diseminacija (HR) 

Skip to content