Svrha projekta Mobilno reciklažno dvorište u Općini Kamanje je upravo u većoj dostupnosti infrastrukture u obliku mobilnog reciklažnog dvorišta koje će građanima omogućiti adekvatno i pravovremeno zbrinjavanje otpada po pojedinim vrstama kako isti ne bi završio nepropisno odložen. Nabavom reciklažnog dvorišta u svih 7 naselja ( Kamanje, Orljakovo, Reštovo, Brlog Ozaljski, Mali Vrh Kamanjski, Veliki Vrh Kamanjski, Preseka Ozaljska i Orljakovo) isto će biti dostupno kako bi građani mogli češće zbrinuti svoj otpad nego im je to sad omogućeno temeljem rasporeda odvoza tvrtki zaduženih za zbrinjavanja. Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta sukladna je članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji predviđa uspostavu minimalnog broja potrebnih reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika,

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prvenstveno opasnog otpada, a zatim i papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog komunalnog otpada. Upravo će se uspostavom, u ovome slučaju, mobilne jedinice povećati odvajanje i prikupljanje. Ovo mobilno reciklažno dvorište, osim samog dvorišta koje sadrži prostor za privremeno skladištenje 48 frakcija, ima i prikolicu pa će se na taj način odvoziti iz naselja u naselje i time osigurati osnovnu praksu, a to je da ljudi na svom pragu mogu odvajati otpad i time pridonositi čistoći i ljepoti općine Kamanje.

Tim povodom dana 25.02.2021. godine u Kamanju održana je konferencija za medije upravo na temu Uspostave reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u općini Kamanje. Općina Kamanje osigurala je mobilno reciklažno dvorište zahvaljujući sredstvima iz Kohezijskog fonda – Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“. Pri tome treba naglasiti kako je ukupna vrijednost projekta 176.193,67 kuna od čega bespovratna sredstva iznose 84,999% tog iznosa, odnosno 149.764,61 kunu dok je preostali dio osigurala Općina Kamanje. Važno je također naglasiti kako je isporuka mobilnog reciklažnog dvorišta ugovorena sa tvrtkom „HADO TECHNIK d.o.o“ iz Zagreba.

Prilikom konferencije za medije načelnik Općine gospodin Damir Mateljan istaknuo je kako su na području odvojenog prikupljanja otpada, njegove oporabe, recikliranja i kompostiranja, Republika Hrvatska, pa i gradovi i općine na području Karlovačke županije, još uvijek daleko od zacrtanog cilja. Prema planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. – 2022., cilj je odvojeno prikupiti 60 posto proizvedenog komunalnog otpad, što je daleko od  sadašnjih 17 posto. 

Mještani će o načinu i radu Mobilnog reciklažnog dvorišta biti informirani putem medija i mrežnih stranica Općine Kamanje, letaka te kroz edukativne aktivnosti kroz koje će se predstaviti način funkcioniranja Mobilnog reciklažnog dvorišta, pravila načina postupanja s otpadom i vrste otpada će se u Mobilno reciklažno dvorište moći odložiti.

Samo reciklažno dvorište kao što je bilo navedeno u projektnom dokumentaciji bit će predano tvrtki Azelija eko d.o.o., Ozalj koja inače i vrši obvezu sakupljanja otpada na području općine Kamanje.

Skip to content