Dana 22. veljače 2023. godine, na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova objavljena je Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID.

Svrha jednostavne izravne dodjele jest financirati troškove izravno vezane uz potres od 22. ožujka 2020. godine, odnosno seriju potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele moraju biti prihvatljivi za financiranje iz Fonda solidarnosti, uz uvjet da do sada nisu refundirani iz FSEU, te njihovo financiranje nije moguće ostvariti kroz postojeće operacije obnove zgrada.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

 

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

 

Jednostavnom izravnom dodjelom bit će moguće potraživati:

  • već nastale i plaćene troškove
  • potencijalne troškove koji će nastati i biti plaćeni do 30. lipnja 2023. godine.

Objavu predmetne dodjele možete pronaći na poveznici: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr).

Skip to content