JAVNI POZIV za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Financirati će se: tisak, obrada za tisak i/ili digitalno izdanje, priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.), honorari za autore i recenzente te izdavačka prava. Znanstvena knjiga u smislu Poziva je znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Pravo prijave imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama. Zahtjevi za financijsku potporu podnose se do 31.08.2021. na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci. Ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima treba dostaviti na adresu Ministarstva, sukladno uvjetima Poziva. Detalji su dostupni na poveznici:

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-izdavanju-znanstvenih-knjiga-i-visokoskolskih-udzbenika-u-tiskanome-i-elektronickome-obliku-u-2021-godini/4440

 

JAVNI POZIV za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i ove godine dodijeljuje financijsku potporu organizacijama iz sustava znanstvene djelatnosti i znanstvenim ustanovama za znanstvene i znanstvenostručne skupove/škole održane u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci, zajključno do 31.08.2021. godine, a podnose se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

Detalji Javnog poziva dostupni su na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financijsku-potporu-u-pripremi-i-odrzavanju-znanstvenih-i-znanstvenostrucnih-skupova-i-skola-u-2021-godini/4442

Skip to content