Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU-a za programsko razdoblje 2014.-2020. i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, te Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške u razdoblju 2014.-2021., ako nemaju odobreno završeno izvješće o EU projektu do dana objave ovog Javnog poziva.

Za korištenje sredstava Programa mogu se prijaviti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun),
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zahtjevi se zaprimaju od 24. ožujka zaključno do 30. travnja 2023. godine.

Ukupno raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Javnog poziva je 50.000.000,00 eura (slovima: pedesetmilijunaeura). 

Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do 50% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata u sklopu Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, određuje se u visini do 80% od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Broj Zahtjeva koje Korisnik može podnijeti nije ograničen. 

Zahtjev, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalje se preporučeno putem pošte, dostavljačem ili osobnom predajom u pisarnici Ministarstva u zatvorenoj omotnici.

Popunjeni obrazac Zahtjeva i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku na e-mail adresu: [email protected].

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Aktualno (gov.hr).

Skip to content