Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za sudjelovanje u projektu Biosigurnost i biozaštita – izvannastavna aktivnost i izborni program u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Pozivaju se učitelji i nastavnici Biologije te učitelji i nastavnici ostalih predmeta koji pripadaju STEM području, kao i zainteresirani stručni suradnici koji žele sudjelovati u projektu i provoditi izvannastavnu aktivnost Biosigurnost i biozaštita u osnovnim školama, izbornu nastavu ili projekt u okviru školskog kurikuluma u srednjim školama da se jave na ovaj javni poziv. Broj sudionika je ograničen.

Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika. Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita, 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5.-8. razreda osnovne škole te s fondom sati od 35 ili 70 sati kao izvannastavna aktivnost, izborna ili fakultativna nastava ili projekt u okviru školskoga kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom  izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita. Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu. Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika. Na kraju nastavne godine planirano je održavanje Državne smotre učeničkih radova u sklopu projekta Biosigurnost i biozaštita kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija, malih znanstvenih postera i videouradaka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Javni poziv otvoren je do 5. rujna 2021.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sudjelovanje-u-projektu-biosigurnost-i-biozastita-izvannastavna-aktivnost-i-izborni-program-u-osnovnim-i-srednjim-skolama-u-republici-hrvatskoj/4495

Skip to content