Do 20. kolovoza otvoren je Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice

Program pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini, osnaživanju i razvoju pograničnog područja Republike Hrvatske, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala, potiče aktivaciju dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te njihov gospodarski oporavak. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda, potiče održivi razvoj u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju stanovništva. Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz upravljanje projektom, troškove promidžbe/vidljivosti projekta, opremanje, izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju u prihvatljivom tematskom području. Prihvatljiva su ulaganja u kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji s hrvatske strane su jedinice lokalne i regionalne samouprave Republike Hrvatske (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Zadarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Osječko-baranjska i Zagrebačka županija) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su osnivači jedinice lokalne, odn. regionalne uprave, kao i pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje služe za zadovoljenje socijalnih, zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih potreba.

Javni poziv otvoren je do 20. kolovoza 2021.

Tekst Javnog poziva i dokumentacija dostupni su na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Skip to content