Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje poziva sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Krajnji korisnici su jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,

troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,

srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Prema ovom Programu nije predviđeno financiranje:

Projekata bez pripremljene dokumentacije što uključuje ovjereni troškovnik od ovlaštenog projektanta i potrebne dozvole za građenje ako je potrebno;

Projekata prijavljenih od političkih stranaka ili organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci;

Projekata koji se odnose na održavanje jednokratnih manifestacija;

Projekata koji su u postupku javne nabave, izvođenju radova ili su im radovi u potpunosti završeni;

Projekata za čije su sufinanciranje zahtjev podnijele pravne osobe neovlaštene za njihovu provedbu.

Rok za prijavu je 8 dana od objave javnog poziva na web stranici Središnjeg državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Više o pozivu na poveznici https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-nominiranje-projekata-i-aktivnosti-za-dodjelu-financijske-potpore-za-odrzivi-povratak-na-potpomognuta-podrucja-i-podrucja-posebne-drzavne-skrbi/1435

Skip to content