Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje poziva sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Krajnji korisnici su jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, koji na sebe preuzimaju poticaj daljnjeg razvoja aktivnosti prepoznatih kao životnih potreba lokalnog stanovništva i na korist njihove lokalne zajednice.

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od objave javnog poziva na web stranici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Najveći iznos koji se jedinici lokalne samouprave po projektu može dodijeliti iznosi 500.000,00 kuna. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti preporučeno na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak“.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje – Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi (gov.hr).

Skip to content