Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (JP ZO 10/2021)

Predmet Poziva je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za posjetiteljsku i planinarsku infrastrukturu, čime će se ostvariti mogućnost prijave konačne realizacije projekta (izvedbe radova) za su/financiranje iz EU sredstava ili iz drugih izvora su/financiranja. Svrha Poziva je priprema projekata prvenstveno obnove ili rekonstrukcije postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u skladu s Planovima upravljanja zaštićenim područjem i/ili područjem ekološke mreže. Predviđeni projekti trebaju doprinijeti povećanju sigurnosti posjetitelja i otpornosti posjetiteljske infrastrukture, smanjivanju ekološkog otiska posjećivanja u zonama pritisaka, poboljšanja kvalitete života i zdravlja ljudi te informiranje i edukacija posjetitelja o važnosti očuvanih ekosustava i klimatskih ciljeva. Prihvatljivi su i troškovi projektne i druge dokumentacije za postavljanje „pametnih bova” u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, npr. studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, projekt održavanja, projekt unutarnjeg uređenja, elaborat zaštite okoliša, studija utjecaja na okoliš i dr. dokuemntacija nužna za prijavu na EU su/financiranje ili su/financiranje iz drugih izvora.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima prirode, pravne osobe zadužene za gospodarenje šumama i praćenje vremenskih uvjeta (u obaveznom partnerstvu s javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima). Najveći iznos sredstava koji se odobrava po pojedniom projektu je 900.000 kn, a, ovisno o uvjetima poziva koje ispunjava prijavitelj, može se ostvariti do 100% ili do 80% su/financiranja.

Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2021. ili do iskorištenja financijske omotnice, ako ono prije nastupi.

Tekst Javnog poziva dostupan je na poveznici: https://www.fzoeu.hr/docs/164/Tekst%20Javnog%20poziva%20ZO%2010-2021.pdf

Dokumentacija je dostupna na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Skip to content