Javni poziv objavljuje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Dokumentacija Poziva dostupna je na poveznici: https://mrosp.gov.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-izradu-skupova-ishoda-ucenja-i-obrazovnih-programa-u-svrhu-provedbe-sustava-vaucera-za-obrazovanje-odraslih/12361

Predmet javnog poziva je iskaz interesa za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na definiranom popisu skupova kompetencija iz Registra HKO-a, u okviru standarda zanimanja kao i prijedloge novih skupova kompetencija s pripadajućim skupovima ishoda učenja.

Popis je dostupan na sljedećoj poveznici: https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Uprava%20za%20tr%C5%BEi%C5%A1te%20rada//Uspostava%20sustava%20vau%C4%8Dera%20-%20skupovi%20kompetencija_15.6.pdf

Prijavitelji se pozivaju da predlažu skupove kompetencija (vještine) koje nisu na navedenom popisu, a tražene su na tržištu rada s naglaskom na zelene i digitalne vještine.

Ovim javnim pozivom traži se prijava/iskaz interesa asocijacija ustanova za obrazovanje odraslih i Regionalnih centara kompetentnosti za izradu skupova ishoda učenja i obrazovnih programa s ciljem provedbe vaučer sustava za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba, a sukladno sektorima odnosno skupovima kompetencija.

Ovaj javni poziv predstavlja inicijalni iskaz interesa kojim se žele detektirati zainteresirani predlagatelji, obrazovni programi i skupovi ishoda učenja koji bi se izrađivali u ovoj prvoj fazi provedbe uspostave sustava vaučera.

Skip to content