Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

Cilj Programa jest jačanje prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine kroz gospodarsku, socijalnu i demografsku revitalizaciju pograničnog područja te pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, njihovom povratku i ostanku te očuvanju njihove pune ravnopravnosti.

Program pridonosi osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njihovom gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje prekograničnih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajednički rad za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Doprinosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Prihvatljiva tematska područja ulaganja:

  • društvena
  • kulturna
  • gospodarska
  • javna
  • zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
  • ostali programi i aktivnosti organizacija iz područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima od 1 do 5, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između Hrvata u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivost korisnika:

  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i /ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Republici Hrvatskoj na području Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije
  • jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave (JLRS) i/ili javne ustanove i javna poduzeća čiji su JLRS osnivači u Bosni i Hercegovini (Zapadnohercegovačka, Hercegbosanska, Posavska, Hercegovačko-neretvanska županija, Županija Središnja Bosna, Zeničko-dobojska županija, Tuzlanska županija, Sarajevska županija, Banja Luka, Derventa, Prijedor, Bosanski Brod i Brčko distrikt)
  • pravne osobe neprofitne naravi registrirane na programskom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Podnositelji podnose projektni prijedlog od 5. travnja 2023. godine do najkasnije 5. svibnja 2023. godine (do 16:00 sati).

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 1.858.119 eura.

Dovršetak projekata koji su ugovoreni u sklopu Javnog poziva Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, no zbog opravdanih razloga, o kojima su korisnici u propisanom roku obavijestili Ministarstvo, a nisu dovršeni u provedbenom razdoblju definiranom u Programu prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, bit će financirani iz sredstava za 2023. godinu.

Projektni partneri koji nisu uspjeli dovršiti projekte ugovorene u sklopu Javnog poziva Programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, za iste projekte nemaju pravo aplicirati na poziv za 2023. godinu, već će se navedeni projekti financirati sukladno prethodnom stavku ove točke Programa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Projektu iznosi od 10.000 eura do 50.000 eura za prihvatljive aktivnosti ovoga Poziva.

Projektni prijedlog se dostavlja isključivo na elektroničku poštu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: [email protected].

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Aktualno (gov.hr)

Skip to content