Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima.
Korisnici potpore su:
  • trgovačka društva
  • obrti
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava;
  • OPG-i/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11);
Iznos sredstava za korisnika: Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2016. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.
Namjena potpore
Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:
Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone
1. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
2. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
3. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
4. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
5. wellness i zdravlje ( izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnje bazene tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellness (kozmetika, ručnici, ogrtači i sl.),
6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).
Prijaviti se mogu pravne i fizičke osobe/obrtnici te OPG-i/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu na području PPS destinacije.
Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion),
2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
Napomena: Za svaku pojedinu vrstu smještajnih objekata koji su obuhvaćeni ovim programom kapacitet može iznositi maksimalno 50 smještajnih jedinica.
Program za potporu mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva) te jedinice lokalne ili regionalne samouprave.
Mjera 3. – Programi za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću
1. podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).
Program mogu kandidirati samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva).
Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2016. godine!
Detaljnije informacije o objavljenom javnom pozivu i načinu prijave možete pronaći na stranicama Hrvatske turističke zajednice.
Skip to content