Ovo je drugi u nizu Javni poziv namijenjen gradovima prvotno započet 2021. godine kada je raspisan Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini za pedagošku godinu 2020./2021. i kao takav predstavlja nastavak mjere pomoći gradovima s potpomognutih područja u održavanju i razvoju predškolske djelatnosti.
Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje razvijenih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstani od I. do IV. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.100.000,00 kn.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2021./2022. (1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.). Financijska potpora po djetetu iznosi 500,00 kuna/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 247.500,00 kuna (za najviše 45 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: Središnji državni ured za demografiju i mlade – Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini (gov.hr)

Skip to content