Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova  koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

Spomenuta sredstva Korisniku izravno dodjeljuje MRRFEU kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda i to isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika).

Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koji imaju sklopljen ugovor o EU projektu te udovoljavaju niže navedenim uvjetima propisanim Pravilnikom.
Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurano je do 90 posto sredstava, oni razvijeni mogu dobiti do polovice vlastitog učešća dok županije (ovisno o razvijenosti) i Grad Zagreb, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto.

Planirani iznos sredstava u okviru Fonda za 2017. godinu je 150.000.000,00 kuna. Zahtjevi za dodjelu sredstva Fonda zaprimaju se od 20. ožujka 2017. do 15. prosinca 2017. g.

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, možete pronaći na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Upute na linku: Upute za korisnike

Skip to content