Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije od 03.studenog 2018. nastavlja posao dosadašnjeg regionalnog koordinatora KARLA d.o.o. u pružanju stručne podrške regionalnom razvoju Karlovačke županije. Bavimo se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem ljudskih potencijala, razvojem gospodarstva,   ruralnim razvojem, te pripremom i provedbom programa potpore i razvojnih projekata. Javna ustanova nastavlja provoditi projekte KARLA-e d.o.o. i nastavlja obavljati poslove regionalnog koordinatora za Karlovačku županiju (prema Zakonu o regionalnom razvoju RH). Jedna od temeljnih zadaća Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je pružati stručnu pomoć javnopravnim tijelima s područja Karlovačke županije u pripremi i provedbi  programa potpore i projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova.

U prosincu 2017. na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske kojim je određeno da je jedinica područne (regionalne) samouprave dužna osnovati regionalnog koordinatora kao javnu ustanovu. Novoosnovana Javna ustanova za razvoj Karlovačke županije osnovana je 06.veljače 2018. godine, a počela je s radom 1. rujna 2018. godine. Od 05.studenog 2018. zaposlenici  Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. prenešeni su u JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, te se projekti KARLA-e d.o.o. prenose u Javnu ustanovu Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Ravnatelj: dr.sc. Vilko Klasan, ravnatelj@ra-kazup.hr

Zamjenik ravnatelja: Krunoslav Kralj, kkralj@ra-kazup.hr

ODJEL ZA  STRATEŠKO PLANIRANJE I REGIONALNI RAZVOJA

Voditelj: Daniela Peris, dperis@ra-kazup.hr

Savjetnik: Ksenija Silaj, ksilaj@ra-kazup.hr

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA I PROGRAMA POTPORE

Voditelj: Ana Kučinić, ana.kucinic@ra-kazup.hr

Odsjek za pripremu i provedbu programa potpore 

Voditelj: Ivančica Obajdin: iobajdin@ra-kazup.hr

Savjetnik: dr.sc. Viktor Šegrt, vsegrt@ra-kazup.hr

Odsjek za pripremu i provedbu projekata:

Voditelj: Eva Sobotik Pavana, eva.sobotik-pavan@ra-kazup.hr

Savjetnik: Dina Šegavić Fanjak, dina.segavic-fanjak@ra-kazup.hr

ODJEL ZA KOORDINACIJU

Voditelj: Ivana Antica: ivana.antica@ra-kazup.hr

Stručni suradnik: Martina Mikaš, mmikas@ra-kazup.hr

EUROPE DIRECT KARLOVAC: Danica Bago, danica.bago@ra-kazup.hr

Projekt PS. Pokreni se: Ivana Šulentić, ivana.sulentic@ra-kazup.hr

Projekt Susret s rijekom: Antonia Perač Fištrović: antonia.perac@ra-kazup.hr

  

OSNIVAČ JAVNE USTANOVE: Karlovačka županija

Skip to content