Obilaskom osnovnih škola i udruga s područja Karlovačke županije te održavanjem radnih sastanaka nastavljaju se aktivnosti na temu jačanja kapaciteta za STEM vještine i promocija novog i inovativnog načina promišljanja o svladavanju školskog gradiva.

Predstavnici Karlovačke županije UO za školstvo i JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije radne su sastanke održali sa predstavnicima škola u Plaškom, Ogulinu, Draganiću, Ozlju i Karlovcu te predstavnicima Zajednice tehničke kulture. Trenutno su aktualni natječaji: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice (ESF) i Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području (Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.)

Ulaganje u STEM vještine, kako kroz jačanje kapaciteta nastavnika i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika te učenika dio je i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Nacionalne razvojne strategije.  Navedene aktivnosti usko su povezane sa reformama koje su planirane kroz strukturne reforme sustava odgoja i obrazovanja te ulaganja, između ostalog,  u razvoj digitalnih kompetencija već tijekom osnovnog školovanja, doprinos razvoju STEM vještina te cjeloživotnom učenju i usavršavanju.

Skip to content