Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 10. veljače 2021. pokrenulo postupak javnog savjetovanja o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0.

Prvo savjetovanje je trajalo od 10. veljače do 25. veljače 2021. kada je tijekom postupka savjetovanja zaprimljeno 128 komentara na Nacrt Smjernica pri čemu se dio komentara odnosi na produljenje roka savjetovanja o Nacrtu Smjernica. Tako je drugo savjetovanje trajalo od 11. ožujka do 26. ožujka 2021. pri čemu se uz nacrt Smjernica dodatno objavljuje 5 Dodataka, 2 provedbena dokumenta, i dodatna 4 priloga, a radi se o dokumentima koje gradovi prilažu uz Strategiju razvoja urbanoga područja, a ne o prilozima za koje Ministarstvo Smjernicama predviđa posebne obrasce.

Svrha Smjernica je pružiti  detaljne upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja. Također, svrha je i osigurati odgovarajuće predloške i obrasce te kod provedbe pojedinih aktivnosti urbana područja uputiti na odredbe relevantnih propisa.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Izvješća o provedenom e-Savjetovanju o nacrtu Smjernica kojima možete pristupiti:

  • Izvješće o prvom savjetovanju koje je trajalo od 10. veljače do 25. veljače 2021. dostupno je OVDJE.
  • Izvješće o drugom savjetovanju koje je trajalo od 11. ožujka do 26. ožujka 2021. dostupno je OVDJE.
Skip to content