JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je pripremila i prijavila projekt “EquippedKA”, u sklopu poziva izvanrednog karaktera zbog epidemije COVID -19, Inicijative Središnje Europe- Central Europe Initiative CEI. Glavni cilj projekta je pokrivanje dodatnih i hitnih potreba za telemedicinu i opremanje zdravstvenih institucija u Karlovačkoj županiji hitnom medicinskom opremom. Vrijednost zatražene opreme (medicinska zaštitna oprema)  za zdravstvene institucije je više od 39.000 eura. Stopa sufinanciranja je 100%.

Skip to content