Izrada studije Karlovačka županija kao Nositelj i Korisnik te Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o. u ulozi partnera predstavili su rezultate ekstenzivne analize mobilnost u Karlovačkoj županiji. Uz pomoć online anketa i terenskog istraživanja ustanovljeno je kako čak 55% građana, bilo kao vozači ili putnici, za potrebe prijevoza koriste osobna vozila, 33% ide pješice ili biciklom, a samo 12% javnim prijevozom. Zanimljivo je da 25% od ukupnih putnika koristi osobno vozilo za putovanja kraća od 5 km, a čak 5% za putovanja kraća od 1 km. Također, istraživanje je pokazalo da su građani pretežno mobilni, odnosno 92% ispitanika je na dan istraživanja imalo jedno putovanje, a najmobilnija grupa su mlađi od 18 godina, s prosjekom od 2,65 putovanja na dan. Iz rezultata su proizašle mjere i ciljevi budućeg razvoja prometa u Karlovačkoj županiji koji su usuglašeni s dionicima u okviru radionice održane 18. kolovoza 2016. godine.
Autor teksta: MPR+

Istraživanja Karlovačka županija

Potpuni rezultati istraživanja mobilnosti u Karlovačkoj županiji:

 

Prometna studijaRadionica na temu usuglašavanja oko mjera i ciljeva budućeg razvoja

U okviru provedbe EU projekta „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ održana je druga po redu konferencija za medije te javno predstavljanje rezultata terenskih istraživanja na temu mobilnosti u Karlovačkoj županiji.
U uvodnom pozdravu nazočnim dionicima, zamjenik župana Josip Šafar istaknuo je važnost strateškog planiranja razvoja prometnog sustava u Karlovačkoj županiji, njegovoj modernizaciji te mogućnostima financiranja. Naglasio je i važnost korištenja rezultata provedenog istraživanja kao najsvježijeg izvora informacija o trenutnom stanju prometnog sustava u Županiji.
Nakon zamjenika župana, Domagoj Bublić iz tvrtke Prometplus d.o.o. predstavio je rezultate cjelokupnog istraživanja, a Ivan Šimunec iz tvrtke Mobilita Evolva d.o.o. govorio je tome kako će prikupljeni podatci biti korišteni za kalibraciju prometnog modela te o formiranju prijedloga konačne liste mjera i ciljeva. Na kraju, održana je i radionica na kojoj su prisutni dionici iznijeli konstruktivne komentare na predloženu listu mjera i ciljeva te kako u budućnosti unaprijediti mobilnost građana Karlovačke županije.
Autor teksta: MPR+
1. sjednica

Održana 1. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije

U okviru provedbe EU projekta „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ 5. listopada 2016. godine u dvorani za sastanke Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o., u Karlovcu, J. Haulika 14, održana je 1. sjednica Savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Studiju prometnog razvoja Karlovačke županije.

Osim članova Savjetodavnog stručnog povjerenstva, koje čine predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektora za procjenu utjecaja na okoliša i industrijsko onečišćenje – Uprave za procjenu utjecaja na okoliša i održivo gospodarenje otpadom,  Hrvatskih voda – VGI „Kupa“ Karlovac,  Hrvatskih šuma – UŠ Podružnica Karlovac, Javne ustanove Natura Viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Zavoda za prostorno uređenje Karlovačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i turizam, te Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu, obnovu i energetiku,  sjednici su prisustvovali predstavnici Izrađivača Studije prometnog razvoja Karlovačke županije – tvrtke Mobilita Evolva d.o.o. te predstavnici Ovlaštenika – izrađivača Strateške studije o utjecaju  Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš – tvrtka Oikon d.o.o..

Članovima Savjetodavnog stručnog povjerenstva prezentirani su Prijedlog nacrta Studije prometnog razvoja Karlovačke županije i Strateška studija o utjecaju Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš, nakon čega su raspravljali o cjelovitosti i stručnoj utemeljenosti Strateške studije o utjecaju  Studije prometnog razvoja Karlovačke županije na okoliš.

Autor teksta: MPR+
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture raspisalo je Poziv za izradu Idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika
Ovaj poziv namijenjen je isključivo izradi idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika, a koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. godine. Prihvatljivi projekt je Izrada idejnog projekta automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika. Visina dostupnih financijskih sredstava iz EFRR-a namijenjenih za ovaj poziv iznosi 340.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta.
Više o Javnom pozivu možete saznati klikom na link: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1291
Autor teksta: Martina Mikaš, RA KARLA d.o.o.
O Studiji prometnog razvoja Karlovačke županije
„Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ je projekt vrijedan više od tri milijuna kuna financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt provode Karlovačka županija kao Nositelj i Korisnik te Razvojna agencija Karlovačke Županije – KARLA d.o.o. u ulozi partnera. Studija prometnog razvoja predstavlja temeljni strateški dokument te podlogu za buduća rješenja i projekte za unaprjeđenje prometnog sustava u Karlovačkoj županiji. Krajnji cilj je stvoriti prometnu infrastrukturu koja će odgovarati stvarnim potrebama svih dionika u smislu sigurnosti, mobilnosti i kvalitete, a poseban naglasak stavljen je na očuvanje okoliša i smanjenje emisija ispušnih plinova.
Autor: MPR+

Dodatne informacije na:
www.kazup.hr
www.ra-kazup.hr
www.mppi.hr
www.strukturnifondovi.hr

ili na kontakt korisnika, Karlovačka županija: 047/666-111

footer

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Copyright © *2016*, All rights reserved.

Skip to content