Predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije su dana 02.09.2021. godine nazočili sastanku u svrhu izrade projektnog prijedloga na Otvoreni poziv „Ciljani 4. rok za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti“ u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014.-2020. Na sastanku su, također, bili prisutni i predstavnici Grada Ozlja te Gradskog društva Crvenog križa Ozalj, ali i predstavnici Razvojnog centra Novo mesto kao i predstavnici općine Črnomelj.

Sastanak je održan putem online platforme Zoom.

Više informacija o Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Ciljanog 4. roka za projekte u području sigurnosti (civilna zaštita, hitne službe i službe za spašavanje) i u području prekograničnog javnog prijevoza i održivih usluga mobilnosti“ možete pronaći na sljedećoj poveznici http://www.si-hr.eu/hr2/2021/07/15/ciljani-4-rok-za-projekte-u-podrucju-sigurnosti-civilna-zastita-hitne-sluzbe-i-sluzbe-za-spasavanje-i-u-podrucju-prekogranicnog-javnog-prijevoza-i-odrzivih-usluga-mobilnosti-otvoren-do-12-10-2021/.

Skip to content