Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije nastoji svoju internetsku stranicu www.ra-kazup.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne Novine“ broj: 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije https://www.ra-kazup.hr.

Stupanj usklađenosti

Internetska stranica Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne Novine“ broj: 17/19) i Direktivnom EU 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je dana 1. kolovoza 2020., a dopunjena je dana 6. svibnja 2021.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi Regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

  • telefonom na broj: +385 47 612 800
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: [email protected]
  • poštom na adresu: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija, Ulica Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac

Inspekcijski nadzor:

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora obavlja Povjerenik za informiranje.

Inspekcijski nadzor nad provedbom navedenog Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ broj:25/13, 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3

10 000 Zagreb

e-mail: [email protected]

Skip to content