ITU mehanizam – gradovi kao pokretači gospodarskog razvoja

ITU mehanizam je mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine čiji je cilj promicanje održivog urbanog razvoja, jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja i suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave te razvoj administrativnih kapaciteta gradova, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ITU mehanizma podijeljene su u tri tematska područja: „pametni“ gradovi – gradovi kao pokretači održivog i tehnološkog gospodarskog rasta, održivi gradovi – gradovi koji se bore protiv klimatskih promjena promicanjem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša te uključivi gradovi – gradovi koji se bore protiv siromaštva te zalažu za socijalnu integraciju. Cilj ulaganja je omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva, povećati učinkovitost sustava toplinarstva, obnoviti brownfield lokacije (bivša vojna i/ili industrijska područja), povećati zapošljavanja i turističke izdatke kroz unaprjeđenje kulturne baštine te porast broja putnika u javnom prijevozu.

Odredbe koje se odnose na integrirano teritorijalno ulaganje imaju nekoliko potencijalnih

prednosti:

✓ integrirano teritorijalno ulaganje, kao instrument koji promovira integrirano korištenje fondova, ima potencijal za postizanje boljeg skupnog rezultata za istu količinu javnih ulaganja;

✓ mogućnost prijenosa upravljanja integriranim teritorijalnim ulaganjem daje utjecaj podregionalnim subjektima (mjesnim/gradskim zainteresiranim stranama), osiguravajući njihovu uključenost i preuzimanje odgovornosti za pripremu i provedbu programa;

✓ budući da će priljevi sredstava za integrirano teritorijalno ulaganje biti osigurani na samom početku, postojat će veća sigurnost u vezi s financiranjem integriranih aktivnosti;

✓ integrirano teritorijalno ulaganje instrument je osmišljen za pristup razvoju vezan uz mjesto koji može pridonijeti otkrivanju nedovoljno korištenog potencijala na lokalnoj i regionalnoj razini.

ITU – KS – 210918-final

Skip to content