Na svečanoj konferenciji za medije koja je održana 09. travnja u Aquatici, formalizirana je suradnja tri grada na izradi zajedničke Strategije razvoja urbanog područja, kao preduvjeta za korištenje bespovratnih EU sredstava u okviru ITU mehanizma. Strategija se izrađuje za period do 2027. godine, i treba rezultirati jasnim ciljevima razvoja urbanog područja Karlovac-Ozalj-Duga resa. 

Na potpisivanju Sporazuma nazočio je Zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Krunoslav Kralj. Razvojna agencija aktivno je uključena u cijeli postupak pripreme za provedbu ITU mehanizma, te je ujedno i član partnerskog vijeća urbanog područja u okviru kojega, zajedno sa svim partnerima, utvrđujemo zajedničke prioritete razvoja, predlažemo strateške projekte te aktivno sudjelujemo u izradi Strategije, u svim njenim dijelovima.

Skip to content