JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je izabrana  za organizaciju stručne potpore na području “konkurentnost malih i srednjih poduzeća” u sklopu programa Interreg Europe- Peer review- plataforma za učenje, u cilju stvaranja što boljeg poduzetničkog okruženja. Projekt omogućiti će  stručnu edukaciju na temama: Promocija konkurentnost mala i srednja poduzetništva “Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises” – te u okviru navedenog zatražiti prijenos dobre prakse iz drugih Europskih regija po pitanju rješavanja među ostalima: nedovoljna poduzetnička aktivnost/skroman inovativni potencijal/mala produktivnost/slaba implementacija novih tehnologija/nedostatak potpornih institucija za razvoj MSP-ova (inkubatori, akceleratori, coworking)  uvijek u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom i u koordinaciji sa nacionalnim odgovornim institucijama,

Više o programu možete naći na:

https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/6453/results-second-call-for-peer-reviews/?no_cache=1&cHash=d32b65e51a04004935ea26007df7543c

Skip to content