1. poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren je 15. ožujka 2023. i zatvara se 9 lipnja. 2023. godine u 12:00 sati (podne) CEST (pariško vrijeme).

Prihvatljivo područje programa pokriva teritorij cijele Europske unije sa svojih 27 država članica, uključujući otočne i najudaljenije regije. Također, Norveška i Švicarska su punopravne članice programa i organizacije iz ovih zemalja ispunjavaju uvjete sudjelovanja u projektima. Partneri iz drugih zemalja također mogu sudjelovati, ali o vlastitom trošku.

Ovaj Poziv na dostavu projektnih prijedloga uključuje sufinanciranje projekata međuregionalne suradnje. Prijavljeni projektni prijedlozi trebaju uključivati politički relevantne organizacije iz različitih zemalja Europske unije koje bi radile na rješavanju zajedničkih pitanja regionalnog razvoja.

Prve tri godine provedbe projekata (temeljna faza) posvećene su razmjeni i prijenosu iskustava među partnerima kako bi se poboljšali instrumenti politika na kojima projekt radi.

U četvrtoj, i posljednjoj godini (faza praćenja), naglasak je na praćenju rezultata postignutih provedbom projekta.

Korisnici, tj. partneri mogu surađivati na svim temama koje su od zajedničkog značaja, sve dok to spada u djelokrug kohezijske politike.

Program prepoznaje potrebu koncentriranja resursa na ona politička područja koja su najrelevantnija i najhitnija za pojedine regije u Europi. Iz tog razloga, najveći dio proračuna programa (80%) planira se koncentrirati na tematska područja obuhvaćena odabirom posebnih ciljeva.

Do 40% ukupnog proračuna Europskog fonda za regionalni razvoj (otprilike 130 milijuna eura) stavljeno je na raspolaganje programu Interreg EUROPE za raspisivanje 2. poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Konačni dodijeljeni proračun ovisit će o kvaliteti podnesenih prijava.

Prihvatljive projektne aktivnosti sufinancirat će se u iznosu od 70% ili 80%, ovisno o pravnom statusu EU partnera.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • tijela javne vlasti
  • javnopravna tijela
  • privatne neprofitne organizacije

Usmjerenost na kohezijsku politiku znači da, u fazi prijave, barem jedan od instrumenata politike

kojima se projekt bavi mora biti ulaganje u radna mjesta i rast.

Potpunu prijavu potrebno je dostaviti online, najkasnije do 9. lipnja 2023., 12 sati (podne) CEST

(Pariško vrijeme).

Više informacija o 2. Pozivu te natječajna dokumentacija dostupni su na: Next call for projects | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy.

Skip to content