” Interreg CENTRAL EUROPE želi ujedinjenu središnju Europu koja surađuje kako bi postala pametnija, zelenija i bolje povezana. Program temeljen na zajedničkim potrebama i zajedničkom identitetu ima za cilj kulturu suradnje izvan granica.”

Kako bi ostvarili tu viziju, uskoro će objaviti novi poziv za međunarodne prijedloge projekata. Ovaj prvi poziv novog programa bit će usmjeren na javne i privatne organizacije koje žele surađivati ​​izvan granica. Interreg CENTRAL EUROPE financiranje podržati će ih u suradnji na rješenjima za zajedničke izazove srednjoeuropskih regija i gradova koji ne poznaju granice.

Očekuje se da će poziv službeno biti pokrenut u listopadu 2021. Konkretni tehnički podaci i zahtjevi za razvoj projekata, uključujući programski priručnik i obrazac za prijavu, postat će dostupni tek tada. Ovisno o količini zaprimljenih zahtjeva, odluka o financiranju trenutno se očekuje za jesen 2022. godine, a uspješni projekti mogli bi započeti svoje aktivnosti ubrzo nakon toga.

U međuvremenu će podržati zainteresirane organizacije u razvoju transnacionalnih projektnih ideja i pronalaženju partnera širom srednje Europe. Kako bi pružili osnovne informacije i pokrenuta je nova zajednica za podnositelje zahtjeva za razvijanje transnacionalnih partnerstava.

TEMATSKI FOKUS PRVOG POZIVA

Poziv će biti otvoren za sve programske prioritete i sve specifične ciljeve. Očekuje se da će se aktivnosti transnacionalne suradnje baviti razvojem i provedbom strategija, akcijskih planova, alata, obuke, pilot akcija i srodnih rješenja. Sve akcije morat će poštivati ​​načela održivosti okoliša i također horizontalna načela jednakosti i nediskriminacije.

ŠTO JE TRANSNACIONALNA SURADNJA?

Interreg CENTRAL EUROPE je program transnacionalne suradnje koji financira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) u okviru cilja europske teritorijalne suradnje kohezijske politike. Program potiče visoko integrirana partnerstva koja obuhvaćaju i predstavljaju različite razine vlasti i uprave, obuhvaćajući tijela javnog i privatnog sektora i različita područja politike. Kroz ta partnerstva, projekti transnacionalne suradnje mogu razviti, pripremiti i provesti zajednička rješenja za zajedničke probleme i izazove.

Prilikom formiranja projektnog partnerstva Interreg CENTRAL EUROPE moraju biti ispunjeni sljedeći minimalni uvjeti:

  • najmanje tri financijska partnera;
  • iz najmanje tri zemlje;
  • S najmanje dva partnera smještena u programskom području.

Nadalje, vodeći partner mora biti smješten u programskom području.

Sljedeće institucije mogu sudjelovati u našim transnacionalnim projektnim partnerstvima:

  • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela (uključujući EGTS-ove);
  • privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost;
  • Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom zakonu bilo koje države članice programa ili, uz ograničenja, prema međunarodnom pravu.

Sudjelovanje partnera izvan programskog područja dopušteno je samo ako donosi jasne koristi regijama srednje Europe. Sufinanciranje iz EFRR-a može se dodijeliti partnerima u državama članicama EU-a izvan programskog područja pod određenim uvjetima. Partneri izvan EU mogu sudjelovati u projektima kao promatrači, ali ne mogu dobiti sufinanciranje iz ERDF-a.

PROGRAMSKO PODRUČJE I IZAZOVI

Programsko područje Interreg CENTRAL EUROPE obuhvaća regije i gradove iz devet država članica EU: Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije. U novom programu područje je prošireno i na Braunschweig u Njemačkoj.

Na površini većoj od milijun četvornih kilometara, program utječe na živote 148 milijuna ljudi koji dijele zajedničku povijest i kulturni identitet. Teritorij karakteriziraju strukturne razlike između regija s rastućim urbanim i industrijaliziranim područjima te ruralnih ili perifernih područja često karakteriziranih nižom konkurentnošću i smanjenjem broja stanovnika.

Područje programa proteže se duž velikih dijelova bivše željezne zavjese pokrivajući regije sa značajnim razlikama u njihovoj socioekonomskoj povijesti. Područje je važno sjecište europskih veza izvan vlastitih granica. Kao posljedica toga, mnogi trgovački i prometni putovi prelaze područje preko transnacionalnih rijeka, ulica i željeznica. To središnju Europu čini središtem društveno-ekonomski važnih koridora.

Više informacija o programu i mogućnostima financiranja dostupno je na stranicama programa https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Skip to content